Tài trợ trồng 50 ngàn cây xanh trên địa bàn thành phố

Trung tâm công tác xã hội thanh niên TPHCM đã nhận được tài trợ 500 triệu đồng- tương ứng với 50.000 cây xanh từ Công ty TNHH khỏe đẹp ATZ Healthy Life vào sáng nay, 9-8-2015. (09/08/2015)

Tài trợ trồng 50 ngàn cây xanh trên địa bàn TP.HCM
Chú thích
Bài viết này được đăng tải lúc .